FrieslandCampina Bedum – Digital Twin

FrieslandCampina is één van de grootste leveranciers van zuivelproducten in Nederland en beschikt over verschillende productielocaties. Eén van deze productielocaties is de zuivelfabriek in Bedum. Wij digitaliseerden de gehele buitenzijde en omliggende infrastructuur voor een actueel inzicht, beheer en onderhoud en toekomstige uitbreidingen en projecten.

In samenwerking met Heijmans hebben wij dit project uitgevoerd. Heijmans verzorgt alle technische werkzaamheden op locatie voor Friesland Campina.

Grondslag en vliegplannen

Om de uiteindelijke data voor diverse toepassingen te kunnen gebruiken was een goed grondslagnetwerk van belang. Met dit grondslagnetwerk zorgden we ervoor dat alle gegevens binnen enkele centimeters nauwkeurig op absolute coördinaten liggen.

Om die reden zijn er allereerst grondslagpunten op locatie aangebracht en ingemeten. Gezien de complexiteit van de locatie gebruikten wij dit moment ook om de voorbereide 3D-vliegplannen te optimaliseren en fine te tunen.

De situatie ‘in het echt’ is vaak anders dan hoe je het digitaal voorbereidt. Na deze optimalisatie waren de vliegplannen dusdanig voorbereid dat de drone 80% van alle gegevens volledig autonoom in kon winnen. De laatste 20% wordt handmatig gevlogen om ervoor te zorgen dat alle details volledig zichtbaar zijn.

Vliegen

Alvorens het vliegen van de locatie maakten en deelden wij een risico analyse waarbij wij de risico’s en maatregelen inzichtelijk gemaakt hebben.

In samenwerking met Heijmans bepaalden we vooraf de opstijg- en landlocaties. Deze werden op het moment van vliegen ruim afgezet om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig en zonder oponthoud uitgevoerd konden worden. Ook is vooraf intern aangekondigd dat er met een drone gevlogen zou worden.

In totaal hebben we twee dagen gevlogen om de gehele locatie zeer gedetailleerd en volledig in beeld te brengen. Zo maakten wij met onze 100 Megapixelcamera: 18.000 hoge resolutie foto’s (1.300 gigabyte aan ruwe data) met een gemiddeld detailniveau van 2 millimeter per pixel. Dit betekent dat er tot 2 millimeter op elke foto ingezoomd kan worden.

Eyefly Friesland Campina Digital Twin
FrieslandCampina Bedum 3D mesh

2D- en 3D-producten

Vervolgens zijn onze specialisten op kantoor met deze enorme hoeveelheid data aan de slag gegaan. Middels de techniek fotogrammetrie zijn de foto’s aan elkaar gerekend tot verschillende 2D- en 3D-producten.

2D Orthomosaic

Zo werd een 2D-orthomosaic gegenereerd die gebruikt kan worden in GIS applicaties (ArcGIS of QGIS) om bijvoorbeeld de omliggende infrastructuur inzichtelijk te maken. Zo kan eenvoudig de actuele staat van de verhardingen bekeken worden, maar kunnen ook oppervlaktes, objecten en andere relevante zaken gedigitaliseerd en/of gekarteerd worden. De 2D-orthomosaic kan ook gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen.

Naast de 2D-orthomosaic zijn ook verschillende 3D producten gegenereerd. Zo maakten wij van de gehele locatie een zeer gedetailleerde 3D-mesh die wij presenteren in ons online portaal.

3D-mesh in Online Portaal

De 3D-mesh in het online portaal, in combinatie met de hoge resolutie foto’s stelt de opdrachtgever in staat om de gehele locatie op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier in 3D te bekijken en te inspecteren.

Het feit dat er geen zware PC’s of dat er specialistische software gebruikt moet worden is van meerwaarde voor FrieslandCampina. Zo kan iedereen die toegang tot de gegevens heeft op een eenvoudige manier alle data bekijken en eventueel bewerken.

In het online portaal is het mogelijk om een volledige inspectie uit te voeren en de opmerkingen/annotaties te exporteren in een PDF-vorm of Excel zodat de gegevens in een beheer pakket geïmporteerd kunnen worden.

Tevens is het mogelijk om oppervlaktes, hoeveelheden en afstanden te bepalen. In onderstaande video worden de functionaliteiten verder toegelicht:

3D Puntenwolk

Tot slot leverden wij een 3D-puntenwolk van het gehele projectgebied. Deze puntenwolk kan gebruikt worden voor maken van 3D (BIM) Modellen, het uitwerken van Digitale Terrein Modellen (DTM’s) en voor het ontwerp en engineering van bijvoorbeeld toekomstige uitbreidingen en projecten.

AVG en Privacy

Voor FrieslandCampina was het van belang dat de persoonsgegevens afgeschermd werden. Om die reden hebben we na de inwinning alle foto’s geblurred. Zo zijn kentekens en personen onherkenbaar gemaakt.

Meerwaarde FrieslandCampina

De geleverde gegevens zullen met name gebruikt worden voor onderhoud (gebouw beheer) en de project tak van FrieslandCampina.

Ik had nog nooit zo’n grote drone van dichtbij zien vliegen, dat was nieuw voor mij en spannend om te zien. Wat betreft het 3D-model,
het ziet er heel gebruiksvriendelijk en toegankelijk uit voor de gebruikers.

De relatief lage kosten versus de vele mogelijkheden maakt dat wij deze stap hebben genomen. Ik ben van mening dat het product van
grote waarde wordt ontvangen’ –
aldus Mario Sutton, Friesland Campina.

  Gerelateerde projecten

  De fotobeelden maken we met onze drone met
  100-megapixel camera. De beelden zijn zeer nauwkeurig: tot 0,5 millimeter per pixel.

  Daarom EyeFly

  • Gecertificeerd drone operator
  • Specialist in data-inwinning én verwerking
  • Experts op het gebied van Geo-, Infra- en Bouw

  Meer weten?

  Remco Kootstra
  Bedrijfsleider & projectleider

  +31 (0)6 5799 4595
  remco.kootstra@eyefly.nl
  LinkedIn

  Meer informatie over onze diensten en werkzaamheden?

  Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze specialisten of neem contact met ons op door een bericht te sturen.