Er wordt hard gewerkt aan het hoofdstation in Groningen. Om de toekomstige verkeersstromen richting het station en de nieuwe wijk Spoorkwartier soepel te laten lopen wordt het Emmaviaduct aangepakt. De gemeente Groningen heeft behoefte aan een nauwkeurig 3D-model, dit zodat ze op basis van deze informatie de nieuwe situatie kunnen ontwerpen en visualiseren.

De werkzaamheden aan het hoofdstation in Groningen zijn in volle gang. Het busstation is nu aan de voorkant van het station, maar dit wordt aangepast zodat dit straks aan de achterkant van het station is. Dit is vlakbij het Emmaviaduct. Daarom is het belangrijk dat er door de gemeente gekeken wordt naar wat er allemaal mogelijk is met de beschikbare ruimte in verband met de verkeersstromen. Lees op de website van de gemeente meer over de aanpassingen aan het Emmaviaduct.

Vooraf slim nadenken…

In samenwerking met Geomaat hebben wij voor de gemeente Groningen het Emmaviaduct in kaart gebracht. In het voortraject zijn we met een ambtenaar langs het Emmaviaduct gelopen. Dit zodat we goed voor ogen hebben wat allemaal binnen de projectscope valt en wat niet. Tijdens de tweede sessie haakte iemand van stadsingenieurs aan, dit zodat we een Digital Twin creëren waar je echt wat mee kan.

De efficiëntste meetmethode

Het is belangrijk dat er altijd gekozen wordt voor de efficiëntste meetmethode, zo ook bij dit project. geomaat schakelde ons in om met drones de bovenkant van het viaduct in te winnen. De onderkant van het viaduct hebben ze met statische laserscanners ingewonnen. Door deze inwinmethode krijg je twee puntenwolken die exact aan elkaar gerekend moeten worden. Hoe we dat doen? Door middel van slimme software en een nauwkeurig grondslagnetwerk.

We hebben direct ingezet op een hoge landmeetkundige nauwkeurigheid en een hoog detailniveau (scherpte van onze drone beelden) hierdoor kunnen we achteraf veel aanvullende producten realiseren, eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik!

De efficiëntste meetmethode

Het is belangrijk dat er altijd gekozen wordt voor de efficiëntste meetmethode, zo ook bij dit project. geomaat schakelde ons in om met drones de bovenkant van het viaduct in te winnen. De onderkant van het viaduct hebben ze met statische laserscanners ingewonnen. Door deze inwinmethode krijg je twee puntenwolken die exact aan elkaar gerekend moeten worden. Hoe we dat doen? Door middel van slimme software en een nauwkeurig grondslagnetwerk.

We hebben direct ingezet op een hoge landmeetkundige nauwkeurigheid en een hoog detailniveau (scherpte van onze drone beelden) hierdoor kunnen we achteraf veel aanvullende producten realiseren, eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik!

Vliegen

Voordat we gingen vliegen hebben we ca. 1500 bewonersbrieven verspreid. In verband met de verkeersdrukte op het Emmaviaduct hebben we ervoor gekozen om het viaduct op zaterdag in te winnen. Ook ligt Groningen-Airport Eelde in de buurt waardoor het Emmaviaduct binnen de CTR-zone valt. Hierdoor moesten we toestemming vragen van de luchtverkeersleiding van het vliegveld en hielden we tijdens het vliegen contact met de verkeerstoren.

Grondslagnetwerk

Voordat wij gingen vliegen heeft Geomaat een grondslagnetwerk gemaakt. Door het grondslagnetwerk zorgen we ervoor dat de eindproducten een hoge landmeetkundige precisie hebben. Binnen het hele projectgebied hebben zij punten gemeten die we aan elkaar rekenen door middel van GPS, tachymetrie en Move3. Hiermee creëren we een uiterst nauwkeurige uitgangssituatie

Eindproducten

Nadat we alles ingewonnen hebben, hebben we natuurlijk heel veel data. Na het inwinnen genereren wij een aantal basisproducten zoals een 3D-puntenwolk, 3D-mesh (te bekijken in een online portaal) en een 2D-orthomosaic. Deze basisproducten zijn vervolgens gebruikt voor het maken van een 3D-Revit Model op detailniveau LOD200 waarmee de gemeente ook met 3D-ontwerp- en visualisatiesoftware kan werken. Hiermee is het hele projectgebied in 3D wat helpt bij besluitvorming en participatie.

Naast deze producten is er nog een apart bestand  gemaakt voor een BEA, een Bomen Effect Analyse. Alle bomen inclusief kruinlijnen en houtopstanden zijn op basis van de 3D-puntenwolk en terrestrische metingen in kaart gebracht.

De 3D-mesh hebben we in ons online portaal gezet, hiermee kan de gemeente digitaal over en onder het Emmaviaduct lopen. Ook kunnen ze de mesh in hun bestaande Digital Twin laden.

Game engine

Wij hebben de data ingeladen in ons online portaal. Een andere toepassing waar wij de data ook voor kunnen gebruiken is in een game engine zoals in de volgende video te zien is. Zo kun je levensecht door de data ‘heen lopen’. Dit hebben we eerder gedaan met data dat wij ingewonnen hebben van kartbanen.

Gerelateerde projecten

De fotobeelden maken we met onze drone met
100-megapixel camera. De beelden zijn zeer nauwkeurig: tot 0,5 millimeter per pixel.

Daarom EyeFly

  • Gecertificeerd drone operator
  • Specialist in data-inwinning én verwerking
  • Experts op het gebied van Geo-, Infra- en Bouw

Meer weten?

Remco Kootstra
Bedrijfsleider & projectleider

+31 (0)6 5799 4595
remco.kootstra@eyefly.nl
LinkedIn

Meer informatie over onze diensten en werkzaamheden?

Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze specialisten of neem contact met ons op door een bericht te sturen.