Data inwinnen voor Digital Twin Liendert

Wij zijn begonnen met het inwinnen van data van de wijk Liendert in Amersfoort. Verdeeld over zes dagen vliegt onze drone over de gehele wijk om data in te winnen, ook rijdt de Streetmapper van Geomaat door de straten voor het inwinnen van data.

De data inwinning is onderdeel van het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE). In het project werken wij als onderaannemer van Geomaat samen met AeroVision, Gemeente Amersfoort, RIVM, NEO, StrateGis, HydroLogic en Stichting Future City om de toepasbaarheid van Digital Twins te toetsen en verder te ontwikkelen. Dit om zo meer inzicht te krijgen in de inrichting van de openbare ruimte. De Europese Unie draagt bij aan de financiering van het project via het Kansen voor West II programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op de website van project LIVE lees je meer over het project.

Mobile Mapping + Drone Mapping

In dit project combineren wij onze expertise Drone Mapping met de expertise Mobile Mapping van zusterbedrijf Geomaat. Hierdoor winnen wij big data in waarmee een uiterst nauwkeurige Digital Twin gerealiseerd kan worden. Onze drone is namelijk voorzien van een 100 megapixelcamera, hiermee creëren we het hoogst haalbare detail- en nauwkeurigheidsniveau.

De Digital Twin 

Wij winnen data in voor de realisatie van de Digital Twin van de wijk Liendert. Door het combineren van Streetmapper- en drone data ontstaat er een zeer compleet beeld van de gehele wijk.

Meestal wordt er een Digital Twin gerealiseerd door het aan elkaar rekenen van luchtfoto’s. Hierdoor zijn bepaalde details vanaf de grond niet goed zichtbaar. Denk hierbij aan: overkappingen, ramen en gevels die vanuit de lucht niet gedetailleerd vastgelegd worden. Door het combineren van beide technieken zorgen we er wel voor dat deze details goed en volledig vastgelegd worden.

Met de Streetmapper- en drone data wordt vervolgens een 2D-orthomosaic, 3D-puntenwolk en een 3D-mesh gegenereerd die vervolgens gebruikt worden voor diverse inzichten.

Denk bijvoorbeeld aan: hoe is een nieuwbouwplan in te passen (dit is niet het geval in Liendert, maar daar kan een Digital Twin wel voor gebruikt worden), wat is de impact van aanpassingen in de openbare ruimte zoals het plaatsen of weghalen van een boom. En ook inzicht in de afvoer van regenwater bij een grote regenbui.

Door het verkrijgen van hoge resolutie door het gebruik van nauwkeurige technieken is de uiteindelijke Digital Twin van hoogwaardige kwaliteit. Anders dan de meeste stadsmodellen is onze Digital Twin op enkele centimeters nauwkeurig waardoor de Digital Twin niet alleen voor de eerder genoemde inzichten gebruikt wordt, maar ook voor het vervaardigen van bijvoorbeeld een betrouwbaar DTM of 3D-model. Hierdoor is het bij een eventuele herinrichting niet nodig om opnieuw allerlei meetgegevens van hoge nauwkeurigheid in te winnen.

Waarom Liendert?

De Amersfoortse wijk Liendert is het ideale fieldlab voor dit project, omdat de wijk de komende jaren heringericht wordt en de ontwikkelde producten en diensten hierdoor in de praktijk getest worden.

Een ander voordeel is dat alle vijf bedrijven die hieraan werken gevestigd zijn in Amersfoort én Amersfoort profileert zich als Geo-stad. Ook is de gemeente Amersfoort bij dit project betrokken. Deze cocktail plus dat de wijk vernieuwd wordt maakt het de perfecte proeftuin voor het ontwikkelen van 3D-stadsmodellen.

En verder?

De Amersfoortse wijk Liendert is het ideale fieldlab voor dit project, omdat de wijk de komende jaren heringericht wordt en de ontwikkelde producten en diensten hierdoor in de praktijk getest worden.

Wanneer blijkt dat het project in Liendert succesvol is, dan zal eenzelfde soort projectmatige aanpak ook in andere steden ingezet worden. Dit omdat de komende jaren steden voor grote maatschappelijke opgaven staan: een groeiend tekort aan woonruimte, de energietransitie vraagt om een radicale overgang naar een samenleving die haar energie uit duurzame bronnen haalt, en ook zullen steden door klimaatverandering vaker geconfronteerd worden met periodes van extreme hitte, droogte en neerslag. Ook loopt in veel steden het mobiliteitssysteem tegen haar grenzen aan. Wat al deze opgaven gemeen hebben is dat zij grote gevolgen hebben op de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Het resultaat van dit project is een Digital Twin. De realisatie van een Digital Twin (een digitale tweeling) van een stad of wijk maakt dat de overheid scenario’s makkelijker kan opstellen en vergelijken, dit levert beslisinformatie op. Dit zorgt voor een efficiënter besluit- en uitvoeringsproces bij overheden.

 

Gerelateerde projecten

De fotobeelden maken we met onze drone met
100-megapixel camera. De beelden zijn zeer nauwkeurig: tot 0,5 millimeter per pixel.

Daarom EyeFly

  • Gecertificeerd drone operator
  • Specialist in data-inwinning én verwerking
  • Experts op het gebied van Geo-, Infra- en Bouw

Meer weten?

Remco Kootstra
Bedrijfsleider & projectleider

+31 (0)6 5799 4595
remco.kootstra@eyefly.nl
LinkedIn

Meer informatie over onze diensten en werkzaamheden?

Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze specialisten of neem contact met ons op door een bericht te sturen.