Energie

Wij voeren inspecties uit aan hoogspanningsmasten en brengen toekomstige tracés van kabels- en leidingen in beeld. De gegevens worden gebruikt voor inspecties, nul/eindmetingen, maar ook voor engineering en visualisatie van de toekomstige situatie. Bekijk hieronder onze referentieprojecten.

Inspecties
Binnen het werkgebied energie werken we voor onder meer de netbeheerders en haar aannemers. We inspecteren tientallen hoogspanningsmasten per jaar. Met ons RTK-drone met 100-megapixel camera brengen we hoogspanningsmasten efficiënt en semi-autonoom in beeld. 

Er is een groot tekort aan personeel in de energiesector. Inspecteren met een drone is de manier om dit gat op te vullen en is daarnaast sneller, veiliger, vollediger en nauwkeuriger. We behalen een resolutie van 0,5 millimeter per pixel. In samenwerking met partners vertalen we de gegevens naar rapportages waar de opdrachtgever in één oogopslag kan zien wat de staat is en of er onderhoud nodig is. Op deze manier kan de opdrachtgever snel en adequaat beslissingen maken. 

Eyefly Topwind Slufterdam DTM drone mapping geo
Eyefly stoomleiding delfzijl drone inspectie thermografie

Nul- en eindmetingen

We voeren ook nulmetingen uit voor netbeheerders en aannemers. Wanneer de aannemer aan de slag gaat met het realiseren van nieuwe hoogspanningsmasten of nieuwe kabels en leidingen, wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht. Hiermee wordt de nul situatie zeer gedetailleerd en zowel in 2D als 3D vastgelegd. Deze nulmeting wordt gebruikt voor het vastleggen van bestaande schades aan bijvoorbeeld wegen en bebouwing. Ook wordt dit in 3D vastgelegd, omdat de aannemer de verplichting heeft om de situatie achteraf weer terug te brengen naar hoe het voor de werkzaamheden was.

Door deze zeer volledige vastlegging kan achteraf eenvoudig in beeld worden gebracht of alles weer in de oude situatie is teruggebracht en of er schade is ontstaan. Met name schades zijn vaak een hoofdpijndossier voor onze opdrachtgevers en door deze manier van werken ontstaat er weinig tot geen discussie. Onze opdrachtgever kan de 3D-data en losse foto’s eenvoudig analyseren in ons online portaal. Op deze manier is de data voor iedereen toegankelijk en kan er snel geschakeld worden.

Visualisaties
Met onze ingewonnen data zijn wij in staat om visualisaties te maken. Dit kan waardevol zijn om draagvlak te creëren bij plannen voor bijvoorbeeld hoogspanningsmasten of windturbines. 

Wij realiseren een zeer waarheidsgetrouwe visualisatie, zodat omwonenden geen eigen interpretaties hoeven te doen. We kunnen visualisaties maken in 3D maar ook in bijvoorbeeld (360 graden) fotografie of video. 

 

Energie werkgebied hoogspanningsmasten

Projecten – Energie

Nulmeting tracé Dokkum Hallum

Nulmeting tracé Dokkum Hallum

In opdracht van Liander realiseert Heijmans een nieuw 20 kV kabeltracé tussen Dokkum en Hallum. Het nieuwe kabeltracé is 17.5 km lang en verbindt het onderstation in Dokkum met het regelstation in...

Lees meer

De fotobeelden maken we met onze drone met
100-megapixel camera. De beelden zijn zeer nauwkeurig: tot 0,5 millimeter per pixel.

Daarom EyeFly

  • Gecertificeerd drone operator
  • Specialist in data-inwinning én verwerking
  • Experts op het gebied van Geo-, Infra- en Bouw

Meer weten?

Remco Kootstra
Bedrijfsleider & projectleider

+31 (0)6 5799 4595
remco.kootstra@eyefly.nl
LinkedIn

Meer informatie over onze diensten en werkzaamheden?

Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze specialisten of neem contact met ons op door een bericht te sturen.